Nyttig info

NYTTIG INFORMATION


OM VORES FORENING

Grundejerforeningen Gertrud Rask Vej 2-146 samt Fabriciusvej 2-22, er stiftet i 1964. Foreningen tæller 84 rækkehuse af 11 klynger, og er placeret centralt i Aalborg, i bydelen Gug.

Foreningens bestyrelse repræsenteres af fem medlemmer og to suppleanter. Betyrelsen varetager de administrative opgaver i foreningen, beboerhenvendelser og vedligeholdelse af fællesarealerne. 


Generalforsamlingerne er vores øverste myndighed, og vores vedtægter er det fælles regelsæt, som vi allesammen skal følge.BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD

Læs altid gældende vedtægter
Kontakt gerne bestyrelsen ved tvivlsspørgsmål.


Renovering

Ved renovering og ombygning hvor der foretages ændringer på varmeanlægget (dvs radiatorer, gulvvarme og varmt vand), er det ejerens ansvar at rette henvendelse til firmaet Varmekontrol A/S (tlf: 96 30 24 44, mail: v@rmekontrol.dk, Hobrovej 317A, 9200 Aalborg SV).Husk at give besked til naboerne i god tid, hvis vand eller varme skal lukkes.

Vedligehold af træværk og vinduer

Når du skal male dit udhus, stakit eller andet træværk relateret til din bolig, skal du (jævnfør vedtægterne) bruge en af følgende farver i kvalitet Gori 88:


  • Stengrå (Farve 260)
  • Skifer (Farve 270).


Når du skal male/udskifte dine vinduer skal vinduerne (jævnfør vedtægterne) have følgende farve i kvalitet Gori 88:

  • Kridthvid, farve 110.


OBS Bestyrelsen har en rabataftale med Stark, Håndværkervej, 9000 Aalborg. 

Aftalen giver dig 15% rabat på maling, pensler, ruller m.m. Du skal blot oplyse dit husnummer samt foreningens kundenummer (40 68 26 45)GENERELT
Parkering på stikveje

Der kan flere steder opstå problemer med biler, som holder uhensigtsmæssigt parkeret på stikvejene i området. Fra bestyrelsens side vil vi derfor gerne opfordre alle foreningens medlemmer (samt lejere, gæster mv.) til at parkere på de afmærkede p-pladser.
Parkering ved kantsten bør kun finde sted i forbindelse med af- og pålæsning.
Desuden vil vi gerne på det kraftigste pointere, at parkering i svingene på stikvejene er særdeles uhensigtsmæssigt for andre vejbrugere. Vi håber derfor, at alle vil vise hensyn og ikke parkere deres biler dér.


Parkering af trailer

Bestyrelsen gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at parkere trailere på græsarealerne.
Bestyrelsen henstiller ligeledes til, at de eksisterende parkeringspladser ikke benyttes til parkering af trailer. Der henvises her til bekendtgørelse om standsning og parkering i Aalborg kommune, der er gældende inden for de med byzonetavler afgrænsede tættere bebyggede områder. Det fremgår heraf: ”Det er forbudt at parkere påhængskøretøjer m.v. i mere end 18 timer.”


De små bede foran din bolig

De små bede foran din bolig ejes af beboeren. Det er derfor dig, der skal skal vedligeholde disse, så de fremstår i pæn og ordentlig stand.


Lukning af vand

Har du i forbindelse med omforandring af din bolig eller ved pludselig opstået skade brug for at få lukket for vandet i blokken, skal du kontakte foreningens videvært. Er der tale om lukning i et kort tidsrum behøver du ikke varsle det til rækkens beboere, men hvis det drejer det sig om lukning af vand i flere timer, skal du informere bestyrelsen mindst tre dage før ønsket dato således, at denne har mulighed for at informere de berørte beboere herom.VEDLIGEHOLD AF FORENINGENS FÆLLESAREALER

Foreningen har indgået kontrakt med GS Nord om vedligehold af vores fællesarealer. Der opgaver består blandt andet af at vedligeholde vores grønne områder - herunder lugning af bede, slåning af græs, snerydning/vinterberedskab og saltning. 


Hvis du har spørgsmål eller kommentarer i forhold til vedligeholdelsen af vores fællesarealer, skal du kontakte bestyrelsen.SALG/EJERSKIFTE

For registrering i grundejerforeningen, bidrag til grundejerforeningen, ydelser på fælleslån samt aconto varme skal der rettes henvendelse til:


DEAS A/S

Skibbrogade 3

9000 Aalborg
v/ Ejendomsadministrator Nadja Ina Pedersen
Telefon: 39 46 69 56

Mail: nap@deas.dk


Debitor-/kreditorskifte på skadesløsbreve

DEAS A/S

Skibbrogade 3

9000 Aalborg
v/ Ejendomsadministrator Nadja Ina Pedersen

Telefon: 39 46 69 56
Mail: nap@deas.dkFlytteaflæsning af varme
Du skal rette henvendelse til:
Varmekontrol A/S

Telefon: 96 30 24 44.


Folder til nye beboere

Der er udarbejdet en folder til nye medlemmer - Du kan finde folderen her.