Forside

                                         SAMMEN OM FÆLLESSKABETVi har en ambition om, at det skal være rart og trygt at bo i vores kvarter.
Dette gøres blandt andet ved at området fremstår pænt, nydeligt og ensartet, og at vi arbejder for godt naboskab.

Vi fører en forsvarlig forvaltning af foreningens økonomi.
Dette gøres via økonomisk overskuelighed, gennemsigtighed og lav kompleksitet.

Bestyrelsesarbejdet er tillidsbaseret, åbent og transparant - både internt i bestyrelsen samt i forhold til foreningens medlemmer.
Dette gøres ved åben kommunikation og øgede kommunikative aktiviteter.

Vi tilstræber at bestyrelsen skal være bredt sammensat.
Dette gøres ved at skele til alder og køn således at bestyrelsen repræsenterer foreningens medlemmer i videst muligt omfang.

Vi ønsker en forening hvor der er en stærk sammenhængskraft båret af fællesskabet.
Dette gøres ved at lave fællesaktiviteter til styrkelse af det gode naboskab.

                                                                                                                                                              Bestyrelsen.


       

Træ på græsplæne

SENESTE NYT


Så kan du/ I læse om vores Generalforsamling.


Her kan du/ I bl.a. læse om nye bestyrelsesmedlemmer (se nærmere under "Kontakt."

Beslutning om asfaltering af veje og om etablering af ny trappe mellem Gertrud Rasks Vej og Fabriciusvej. 

Og du/ I kan læse om nedsættelse af vores kontingent. 

Alt sammen finder du under "Dokumenter."


Bestyrelsen vil gerne sende en stor tak til, Cecilie Fisker og Sara S.Z. Skovrup for deres arbejde i bestyrelsen. 


Ligeledes vil bestyrelsen sende alle beboere i vores forening en stor tak for Jeres rygdækning til bestyrelsen.


Især skal der lyde en STOR TAK til Jer, der mødte op (og til Jer der sendte en fuldmagt) til generalforsamlingen og var medvirkende til, at vi fik godt møde afholdt i en positiv stemning. Mange tak herfor.


Opdateret 20. april 2024


REFERAT FRA SENESTE BESTYRELSESMØDE 👀

Du kan finde det seneste referat under "Dokumenter" 
Opdateret 15. marts 2024


ER DU NYSGERRIG PÅ HVAD BESTYRELSEN LAVER ❔

Bestyrelsen har udarbejdet et årshjul for 2024 - Det kan give et lille indblik i noget af det, som bestyrelsen bruger tid på. Du finder dokumentet under fanen "dokumenter" under punktet "øvrigt".

Opdateret 15. marts 2024


INFO VEDR. SNERYDNING❄️

Så faldt den første sne, og landskabet blev smukt hvidt.

Vi hører, at der er blevet diskuteret over afisning af bilerne, hvem der nu rydder fortov og veje for foreningen.

Det gør GS-Nord. Det firma, som også sørger for, at vores fællesområder fremstår rene, flotte og velplejede, når de ikke der dækket af sne.

Det der helt konkret står i vores aftalekontrakt med GS-Nord om snerydning er:


Vintertjeneste fri vintertjeneste dog max 2 udrykninger pr. døgn ( alle med rødt og sort markerede områder)


·Saltning af p-pladser, veje, fortov og stier

·Snerydning af p-pladser, veje, fortov og stierVintertjenesten skal som udgangspunkt være udført inden kl. 7.00.


Her til morgen var det ikke lykkedes GS-Nord at løse opgaven inden kl.7.00. Det har vi fra bestyrelsen påpeget over for firmaet, som fortæller, at årsagen er, at sneen faldt sent på natten.


Vi kan dog glæde os over, at snerydningen har fundet sted, og at også vejene er fremkommelige, samt at de P-pladser, hvor der ikke stod biler, er blevet ryddet.

Vi kan også konstatere, at GS-Nord inden for den sidste uge, flere gange har været hos os, og har saltet både fortov og veje, så vi har kunnet bevæge os sikkert i området.


Vi håber ikke, at den lidt senere snerydning i dag, har været til større gene, og mon ikke tingene omkring snerydning flasker sig, når vi kommer rigtigt i gang, præcis som det skete på de øvrige områder, som GS-Nord varetager så fortrinligt for vores beboerforening.


På bestyrelsens vegne


Jens

Formand


PS. "Klik her" og se et kort over de fortov og veje, som vi kan forvente bliver ryddet for sne. ( det er farverne på dette kort, ( rødt og sort markeret) som der henvises til i aftalekontrakten).

 

Opdateret 30. november .2023REFERAT FRA DET SENESTE BESTYRELSESMØDE 📝

Du kan nu finde det seneste bestyrelsesreferat under "Dokumenter"

Opdateret 29. november .2023


NYT TILTAG - ONLINE NYHEDSBREV 👀

De af jer, der er tilmeldt e-mail via DEAS, har modtaget et nyhedsbrev fra bestyrelsen i jeres indbakke. 

Vær opmærksom på, at afsenderen står som "noreply".
De af jer, der endnu ikke er tilmeldt, vil i løbet af et par dage modtage nyhedsbrevet i jeres postkasse.

Nyhedsbrevet er også tilgængeligt her på hjemmesiden under "Dokumenter".
Opdateret 16. august .2023


FÆLLES ARBEJDSDAG I FORENINGEN 👷🏼‍♀️👷🏼‍♂️

Bestyrelsen inviterer til hyggeligt samvær og lidt godt til ganen - herefter vil vi i fællesskab bruge et par timer på at gøre vores skønne område endnu skønnere.
Nærmere info følger, men sæt gerne allerede nu ❌ i kalenderen lørdag den 23. septeber kl. 9.00-13.00 👏🏽
Opdateret 23. juli .2023


REFERAT FRA DET SENESTE BESTYRELSESMØDE 📝

Du kan nu finde det seneste bestyrelsesreferat her på hjemmesiden under "Dokumenter" 

Opdateret 23. juli .2023


REFERAT FRA DET SENESTE BESTYRELSESMØDE 📝

Du kan finde det seneste bestyrelsesreferat her på hjemmesiden under "Dokumenter" - Her kan du blandt andet læse om, hvordan bestyrelsen har konstitueret sig, og om den nye nøgleboks, der er sat op ved kælderen i Blok 3 🔑

Opdateret 29.05.2023


TAK FRA BESTYRELSEN 

Torsdag den 13. april afholdt vi generalforsamling i foreningen. Bestyrelsen vil gerne takke de fremmødte for saglige spørgsmål og indlæg - Det bidrog til en god aften. Også tak til de af jer, der gav jeres fuldmagt til bestyrelsen.

Du kan læse bestyrelsesberetningen og finde vejledning til DEAS-tilmelding til e-boks her 👇🏽👀

Dokumenter

Opdateret 16.04.2023


GENERALFORSAMLING 2023 👀

Du kan nu se indkaldelsen til foreningens generalforsamling 2023 i din e-boks, eller under "dokumenter" her på hjemmesiden.
HUSK at tilmelde dig spisning - enten ved at sende en mail til bestyrelsen@gertrudrasksvej.com, eller ved at aflevere den fysiske tilmeldingsblanket på Gertrud Rasks Vej 64. 

Opdateret 25.3.2023


Info om vores fælles affaldscontainere ("Kupler") 🚯

Bestyrelsen har fået henvendelser om, at kuplerne ofte er overfyldte. De bliver tømt hver 14. dag - Hvis de skal tømmes derimellem, er du altid velkommen til at ringe til Aalborg Forsyning på 99 82 82 99.
Bestyrelsen opfordrer i første omgang til, at vi alle komprimerer vores affald bedst muligt, og benytter kuplerne korrekt.

Afaldssortering anno 2023 er lidt af en videnskab 🤔Har du brug for mere viden om affaldssortering? 👇🏼
https://aalborgforsyning.dk/privat/affald/affaldssortering/

Opdateret 17.2.2023


Nye fliser på Fabriciusvej 

Efter at bestyrelsen i efteråret 2022 henvendte sig til Aalborg Kommune, er "trafik og Veje" nu gået i gang med at skifte fliserne på fortorvet på Fabriciusvej. Det er vi rigtig glade for 👏🏽
Opdateret 22.1.2023


OPRÅB 🛑

Bestyrelsen har fået flere henvendelser om, at der køres for stærkt i kvarteret.
Fartgrænsen på max. 30 km/t skal overholdes! 
Opdateret 12.1.2023


Folder til nye medlemmerar 👀
Bestyrelsen har udarbejdet en folder til nye medlemmer. Vi har lagt et eksemplar i jeres postkasse.
Du kan også finde den her på hjemmesiden 👉🏽Folder til nye medlemmer
Opdateret 14.11.2022


Har du styr på din BBR-registrering?
Bestyrelsen er orienteret om, at ikke alle har opdateret deres BBR med hensyn til boligareal samt korrekt
information om tag-belægning. Bestyrelsen opfordrer derfor til, at alle tjekker ders BBR-registring og får den rettet til, hvis nødvendigt.
Opdateret 7.11.2022

Ændringer i ejerforeningens forhold
Arbejdsopgaver forbundet med pleje og vedligehold af foreningens fællesarealer, og dermed vores

viceværts arbejdsopgaver, har ændret sig væsentligt i omfang og karakter over de seneste år.
Derfor har bestyrelsen valgt at opsige samarbejdet med foreningens vicevært med virkning fra den
30.4.2023.
På generalforsamlingen den 13. april 2023 vil bestyrelsen fremlægge forslag til plan for
fremadrettet pleje og vedligehold af foreningens fællesarealer.

Opdateret 4.11.2022

AKTUELLE DATOER      🚗    Opråb!     🚗


      Vis hensyn.


  • Bestyrelsen beder indtrængende beboerne om - IKKE - at parkerer sin bil ved kantstenene!
  • BRUG! - når der er mulighed herfor - vores parkeringspladser.


Referat af Generalforsamling torsdag d. 11. april 2024.


Du/ I kan finde referatet ved at klikke på bjælken: "Dokumenter"

og  så finder du/ I det under GENERALFORSAMLINGER:

- Referater


😎   HUSK - HUSK - HUSK!


- FÆLLES ARBEJDSDAG 👨‍👨‍👧‍👦


  • Lørdag d. 25 maj kl 9.00-13.00

Vi starter med morgenkaffe og morgenbrød - og vi slutter af med øl/vand og sandwich.