Nyttig Info

Grundejerforeningen Gertrud Rasks Vej 2-146 samt Fabriciusvej 2-22

Sammen om fællesskabet

Nyttig info

Diverse nyttige informationer

Info vedr renovering

Ved renovering og ombygning hvor der foretages ændringer på varmeanlægget (dvs radiatorer, gulvvarme og varmt vand), er det ejerens ansvar at rette henvendelse til firmaet Palle Mørk (tlf: 98 12 86 66, mail: info@98128666.dk, Adresse: Hasserisvej 117, Aalborg).

Husk at give besked til naboerne i god tid, hvis vand eller varme skal lukkes. Information om nøgler og adgang til kælderrummene, findes på undersiden Arkiv -> Diverse -> Orientering om nye låse


Info vicevært

Bjarne Jensen er vores vicevært.

Bjarne har serviceret vores område i  mere end 25 år. Hans primære opgaver er bl.a. at vedligeholde vores grønne områder, herunder lugning af bede, anlæg af nye bede, slåning af græs, snerydning, saltning, samt vedligehold/småreparationer af varmeanlæg og maskinpark  m.m.

 

De små bede foran din bolig

Det er ikke Bjarnes opgave at holde de små bede udfor rækkehusene.

Dette bed ejes af beboeren, som derfor skal vedligeholde dette.

 

Lukning af vand

Har man i forbindelse med omforandring af egen bolig eller ved pludselig opstået skade brug for at få lukket for vandet i blokken er det også Bjarne man skal kontakte. Er der tale om en lukning et kort tidsrum skal det ikke varsles til rækkens beboere, men hvis det drejer det sig om lukning af vand i flere timer, skal Bestyrelsen informeres min. 3 dage før ønsket dato således, at denne har mulighed for at informere de berørte beboere herom.

 

Sne-beredskab

Sidst men ikke mindst er Bjarne også ansvarlig for vort vinterberedskab. Dvs. rydning af sne på fortove, trapper m.m. samt saltning af disse.

 

Beboer-kontakt til viceværten

Alle beboer-ønsker ang. ønsker/omforandringer i dit område skal koordineres med Formanden for Grundejerforeningen enten pr. mail bestyrelsen@gertrudrasksvej.com eller 23601693.

 

Kontakt info

Bjarne kan kontaktes på 40682645 i tidsrummet mandag – torsdag  0730-1530.

Har man behov for kontakt i forbindelse med weekend, helligdage eller ferie er det IKKE Bjarne, men Bestyrelsen man skal kontakte.


Generelt


Parkering på stikveje

 

Der kan  flere steder opstå problemer med biler, som holder uhensigtsmæssigt parkeret på stikvejene i området. Fra bestyrelsens side vil vi derfor gerne opfordre alle foreningens medlemmer (samt lejere, gæster mv.) til at parkere på de afmærkede p-pladser. Parkering ved kantstenen bør kun finde sted i forbindelse med af- og pålæsning. Desuden vil vi gerne på det kraftigste pointere, at parkering i svingene på stikvejene er særdeles uhensigtsmæssigt for andre vejbrugere. Vi håber derfor, at alle fremover vil vise hensyn og ikke parkere deres biler der.

 

På forhånd tak

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Gertrud Rasks Vej 2-146 samt Fabriciusvej 2-22 - SE 29500401 - bestyrelsen@gertrudrasksvej.com - 23601693